Facturació Electrònica

Amb motiu de la implantació del sistema de facturació electrònica us informem que l’Ajuntament de Cabanes està donat d’alta al FACe i a eFACT, podeu elegir qualsevol dels dos portals per enviar la vostra factura (però només un).

El codi DIR3 de l’Ajuntament: L01170307.