Edictes BOP

Exercici: 2024 Bop: 116-0 Edicte: 5080 AJUNTAMENT DE CABANES - Aprovació inicial del Pla d'emergència en situacions de sequera
Exercici: 2024 Bop: 115-0 Edicte: 5023 AJUNTAMENT DE CABANES - Aprovació inicial del projecte d'ampliació dels vestidors de la zona esportiva municipal de Cabanes
Exercici: 2024 Bop: 110-0 Edicte: 5029 DIPUTACIÓ DE GIRONA - Aprovació inicial de la relació de propietaris, béns i drets afectats per una expropiació forçosa motivada per l'execució d'un projecte d'obres en els termes municipals de Sant Martí Vell, Pont de Molins i Cabanes (Exp. 2024/6144)
Exercici: 2024 Bop: 110-0 Edicte: 4764 AJUNTAMENT DE CABANES - Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació dels serveis de la piscina
Exercici: 2024 Bop: 108-0 Edicte: 4643 AJUNTAMENT DE CABANES - Aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora de les mesures aplicables a l'abastament d'aigua portable i als usos de l'aigua en situació de sequera
Exercici: 2024 Bop: 108-0 Edicte: 4640 AJUNTAMENT DE CABANES - Exposició pública del compte general de l'exercici 2023
Exercici: 2024 Bop: 108-0 Edicte: 4635 AJUNTAMENT DE CABANES - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 2/2024
Exercici: 2024 Bop: 55-0 Edicte: 2019 AJUNTAMENT DE CABANES - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits núm. 5/2023
Exercici: 2024 Bop: 52-0 Edicte: 1880 AJUNTAMENT DE CABANES - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits número 2/2024
Exercici: 2024 Bop: 52-0 Edicte: 1871 AJUNTAMENT DE CABANES - Aprovació inicial de l'Ordenança municipal reguladora de les mesures aplicables a l'abastament d'aigua potable i als usos de l'aigua en situació de sequera