PROCÉS PARTICIPATIU CARRER 2 DE MAIG

Ha finalitzat el procés participatiu pel projecte d’obra del carrer Dos de Maig.

Després del recompte públic, el resultat de la votació ha estat:

110 vots a favor de l’opció de doble sentit

17 vots a favor de l’opció d’un únic sentit

Per tant, l’opció escollida ha estat DOBLE SENTIT.

Moltes gràcies a tothom per participar.

Respecte al soterrament del cablejat de façana, on calia l’acord favorable de tots els propietaris per redactar el projecte d’una manera i l’altra, finalment NO es durà a terme amb 5 vots a favor, 5 en contra, i algun propietari que no ha votat aquesta pregunta.

Recordem que els cables que creuen la via d’un costat a l’altre si es soterraran.

Finalment, comentar que durant aquests dies hem rebut diferents comentaris i valoracions respecte l’actuació.

I hi ha hagut dues que hem valorat positivament:

1- Trasllat de la parada de bus a l’aparcament de la Fruitareda.

Des de l’ajuntament ja s’ha sol·licitat al Servei Català de Transports el trasllat de la mateixa.

2- En el supòsit de resultar escollida l’opció de doble sentit, habilitar un petit espai d’estacionament a can Brusés, per no deixar tota aquella zona sense estacionament.

Amb aquesta proposta, vam encarregar l’estudi d’aquesta proposta i us adjuntem la imatge de com quedarà, sense afectar la pista. Atesa la seva viabilitat, aquesta opció s’afegirà a l’opció escollida del doble sentit.

Per tant, l’opció que es durà a terme serà l’opció escollida del doble sentit, però afegint un petit estacionament a can Brusés.