Subministraments

A continuació es detallen les diferents empreses de subministraments que donen servei al municipi:

PRODAISA

c/ Cistella núm. 1

17744 Navata (Girona)

Tel. 972 565 959

Email: adminemporda@prodaisa.com

Redexis GLP SL

Avinguda Ranillas número 1 D Planta 2

50018 Saragossa

Telèfon contractacions 900 811 339

Telèfon urgències 900 924 622