Organismes Oficials

  • AEAT – Agència Estatal d’Administració Tributària (Delegació Girona) www.aeat.es Tel. 972 588 100
  • SEGURETAT SOCIAL (Tresoreria General – Administració núm.1 Girona) www.seg-social.es           Tel. 972 409 100
  • TRÀNSIT (Prefectura Provincial de Girona) www.dgt.es Tel. 972 202 950
  • CAMBRA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE GIRONA www.cambra.gi Tel. 972 418 500