EXPOSICIO PÚBLICA DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LES MESURES APLICABLES A L’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE I ALS USOS DE L’AIGUA EN SITUACIÓ DE SEQUERA

Podeu consultar tota la informació sobre l’ordenança en aquest enllaç