Personal Ajuntament

SECRETARI: Andreu Salazar Cayuela

AUXILIARS ADMINISTRATIUS: Marta Pey, Gerard Clos

BRIGADA MANTENIMENT I NETEJA: Mari Carmen López, Alicia Lozano, Enrique González, Benito Pérez

TÈCNIC MEDI AMBIENT I ACTIVITATS: Marcel Pujulà

ARQUITECTE MUNICIPAL: Tècnic assignat pel Consell Comarcal

JUTGE DE PAU: Joan Llanet