REPARTIMENT DE MASCARETES

Vista l’obligatorietat d’ús de mascaretes en espais públics, l’Ajuntament reparteix mascaretes FFP2 a totes les persones empadronades a Cabanes.

UNITAT MÒBIL ITV

El proper 11 d’octubre de les 9h a les 12h es durà a terme la revisió ITV per tractors i ciclomotors a la zona del cementiri. CARTELL

1 2 3